Tagarchief: wetsvoorstel affectieschade

Ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel affectieschade: Mogelijk in de toekomst toch smartengeld voor nabestaanden?

Goed nieuws! Op 9 mei jongsteleden is het nieuwe wetsvoorstel affectieschade met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is op 20 juli 2015 door de minister van Veiligheid en Justitie ingediend, waarmee een vergoeding van affectieschade (smartengeld voor nabestaanden) wordt beoogd.

candle-1750640_960_720Op 27 juni aanstaande zal er een voorbereidend onderzoek worden ingesteld door de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Uiteindelijk zal de Eerste Kamer een beslissing moeten nemen over het al dan niet aannemen van het wetsvoorstel. Het is dus nog even afwachten of een vergoeding voor affectieschade ook daadwerkelijk in de toekomst (met goed gevolg) gevorderd kan worden in Nederland.

Lees verder

Wetsvoorstel affectieschade: smartengeld voor naasten

Affectieschade is schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste, waarbij een ander aansprakelijk is voor deze schade. Het is met andere woorden een vorm van smartengeld voor naasten.

Op dit moment geen vergoeding mogelijk van affectieschade

In Nederland heeft op dit moment alleen de benadeelde zelf recht op smartengeld. Een familielid of autumn-226450_1280 (1)andere persoon die dicht bij de benadeelde staat en met de ernstige gevolgen van een ongeval wordt geconfronteerd, heeft op dit moment volgens de wet dus géén recht op smartengeld/vergoeding van affectieschade. Door de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, is dit in het verleden meerdere keren benadrukt. Volgens de Hoge Raad biedt de huidige wetgeving geen ruimte voor vergoeding van affectieschade en is het aan de wetgever om hier indien gewenst verandering in te brengen.

Wetsvoorstel(len) affectieschade

Lees verder