Tagarchief: wet tegengaan huwelijksdwang

Wet tegengaan huwelijksdwang

Wijzigingen in Wet tegengaan huwelijksdwang

Op 5 december 2015 is in Nederland de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking getreden. De nieuwe wet beoogt de huwelijksvrijheid te vergroten door maatregelen te hand-83079_1280nemen die huwelijksdwang moeten beteugelen en door de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken beperken.

 

Concrete maatregelen die genomen worden zijn een verbod op het sluiten van een huwelijk waarbij een man of vrouw de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, een verbod op het sluiten van een huwelijk met een bloedverwant in de derde of vierde graad in de zijlinie (tenzij de aanstaande echtgenoten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand ieder een beëdigde verklaring hebben afgelegd, inhoudende dat zij hun vrije toestemming tot het huwelijk geven) en het inperken van de mogelijkheid tot erkenning van in het buitenland gesloten polygame huwelijken.

Huwelijk minderjarigen

Lees verder