Tagarchief: WAD

Aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van whiplash

schade als gevolg van een whiplash is de meest voorkomende schadesoort  bij verkeersongevallen (cijfers 2012). Helaas is juist het vergoed krijgen van dit soort schade vergeleken met andere schadesoorten vaak relatief ingewikkeld. Vooral bij het vaststellen van een causaal verband tussen het ongeval en de fysieke klachten kunnen zich complicaties voordoen.

Medische en Juridische benadering

Eén van de wettelijk vereisten voor het toegewezen krijgen van schadevergoeding bij hammer-719066_1280(verkeers)ongevallen is dat sprake moet zijn van een causaal verband tussen het ongeval en de schade. Dit wil zeggen dat de schade redelijkerwijs als gevolg gezien moet kunnen worden van het verkeersongeval (juridisch: daaraan als gevolg kan worden “toegerekend”, art. 6:98 BW).

In geval van bijvoorbeeld een gebroken been door een verkeersongeval zal dit verband vrij snel vast te stellen zijn. Bij een whiplash ligt dit in veel gevallen helaas anders. Dit komt door de aard van de schade en doordat er een verschil zit tussen de medische en de juridische benadering van de causaliteit.

Lees verder