Tagarchief: schadevergoeding strafproces

De ‘artikel 12 procedure’

Wellicht heeft u weleens gehoord van een zogenaamde ‘artikel 12 procedure’. Wat houdt zo’n procedure eigenlijk in? Het gaat om artikel 12 uit het Wetboek van Strafvordering. In dit artikel is kort gezegd vastgelegd dat je als rechtstreeks belanghebbende (lees: slachtoffer) een klacht in kunt dienen over het niet vervolgen van een strafbaar feit.

case-law-677940_960_720Of een strafbaar feit wordt vervolgd, wordt beslist door de Officier van Justitie (het Openbaar ministerie). Als hij overgaat tot vervolging kan hij beslissen de zaak af te doen met een beschikking (bijvoorbeeld een boet) of de zaak voor te leggen aan een strafrechter.

Als de Officier van Justitie besluit de zaak niet te vervolgen of af te doen met een beschikking, dan kunt u als slachtoffer – middels die artikel 12 procedure – het Gerechtshof verzoeken dat de zaak toch wordt voorgelegd aan een strafrechter.

Lees verder

Voeging als benadeelde partij in het strafproces: wat houdt dat in?

Voeging in het strafproces als benadeelde

autumn-226450_1280 (1)Als een verdachte in een strafzaak voor de rechter moet verschijnen, dan biedt de Nederlandse wet de mogelijkheid aan de benadeelde partij om zich in de strafzaak te voegen.

Voeging als benadeelde partij in het strafproces is een relatief eenvoudige manier voor een benadeelde om zijn schade op een dader te verhalen. Een benadeelde partij hoeft in het geval van voeging niet los van het strafproces de gang naar de civiele rechter te maken om zijn schade vergoed te krijgen.

Lees verder