Tagarchief: letselschade

Gif in vliegtuigen mogelijk oorzaak van gezondheidsklachten

Bij de luchtverversing in vliegtuigen komen zenuwgassen vrij (TCP’s). Deze gassen kunnen zorgen voor hersenschade bij inzittenden. Vooral mensen die vaak vliegen, zoals piloten en cabinepersoneel lopen een verhoogd risico op ziekten zoals MS en alzheimer. Volgens de telegraaf hebben airplane-698539_1280 (1)onderzoekers van het AMC in Amsterdam dat vastgesteld. Het onderzoek zal binnenkort gepubliceerd worden in het wetenschappelijke tijdschrift Brain Imaging & Behavior. Ook juridisch is het onderzoek interessant: de uitslag kan extra mogelijkheden bieden om werkgevers aansprakelijk te stellen voor gezondheidsklachten die verband lijken te houden met blootstelling aan TCP’s. Lees verder

Schadeposten bij letselschade

Stel u bent betrokken geraakt bij een ongeval. Het staat inmiddels buiten kijf dat een andere partij uw schade moet vergoeden: de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het ongeval wordt door de verandoctor-563428_1280 (1)twoordelijke partij erkend of uiteindelijk door de rechter vastgesteld.

U heeft dus recht op een schadevergoeding. Maar welke schadeposten kunt u eigenlijk claimen?

Lees verder

Onderzoeksrapport deelgeschil bij letselschade

Moeizame afhandeling letselschade

De afhandeling van letselschade kan in de praktijk moeizaam verlopen en lang duren. Een eerste oorzaak hiervan is dat de definitieve omvang van de schade pas vastgesteld kan worden, indien sprake is van een medische eindtoestand bij de benadeelde. Een tweede belangrijke reden is dat betrokken partijen het vaak niet eens kunnen worden over de omvang van de schade, de aansprakelijkheid of de precieze toedracht van een ongeval. Het gevolg: eindeloze procedures bij de rechter. Het vooruitzicht van een jarenlange procedure is voor de benadeelde van een ongeval erg belastend. Bovendien kan het gebrek aan uitzicht op het afsluiten van de zaak herstel in de weg staan.

Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Om eindeloze procedures zo veel mogelijk tegen te gaan, werd in 2010 de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade ingevoerd. Men constateerde dat partijen in de praktijk vaak verdeeld zijn over een aantal (rechts)vragen. Deze verdeeldheid staat een akkoord tussen partijen in de onderhandelingsfase (dus buiten de rechter om) in de weg.

De Wet deelgeschilprocedure maakt het mogelijk om dergelijk deelgeschil aan de rechter voor te leggen. Het idee achter de wet was dat partijen na een oordeel van de rechter de onderhandelingen over afhandeling van de schade onderling voortzetten. De grote vraag is natuurlijk of de wet in de praktijk ook daadwerkelijk tot snellere afhandeling van letselschade heeft geleid.

Lees verder

Smartengeld anno 2014

Smartengeld in het nieuws

In Nederland is smartengeld de afgelopen jaren regelmatig onderwerp geweest van discussie. Deze discussie vond niet alleen plaats in de juridische vakliteratuur, maar haalde begin dit jaar (2014) zelfs het landelijke nieuws: Nieuwsuur wijdde een item aan de lage bedragen die in Nederland doorgaans aan smartengeld worden uitgekeerd. Ook het juridische tijdschrift Verkeersrecht publiceerde in 2013 een artikel waar de ´krenterigheid´ van Nederlandse rechters als het gaat om toekennen van smartengeld uitgebreid werd besproken.

In 2014 waren er ook positieve geluiden over smartengeld: onlangs werd in het PIV-bulletin een artikel gepubliceerd waarin de eerste tekenen van verhoging van het smartengeld in Nederland waargenomen worden. Al met al reden genoeg om door middel van deze blog eens wat dieper in dit onderwerp te duiken.

Lees verder

Letselschade/overlijden door (medische) fout alternatief genezer

Rechtszaken rondom alternatief genezers

Op 15 december jl. werd door het Gerechtshof Arnhem (Hof Arnhem 15 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5228) een alternatief genezer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden. Inhoudelijk bestaan veel overeenkomsten met de rechtszaak rond het medium Jomanda en Sylvia Millecam (HR 12 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4859), waarin de Hoge Raad in 2013 uitspraak deed. Toch komt de rechter in dit geval tot een andere uitkomst. Belangrijke reden voor de afwijkende beslissing lijkt de omstandigheid dat de verdachte in dit geval actief de weg naar het ziekenhuis (de reguliere geneeskunde) ontmoedigde.

Lees verder