Tagarchief: letselschade

Aangereden door een dronken bestuurder

Een heftig bericht vrijdagavond 13 oktober jl. in het nieuws: “Dronken automobilist rijdt vader en zoontje (6) aan”. Een vader en zijn zoontje zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding in Middelburg. De vader reed met zijn zoontje op de fiets toen zij werden geschept door een automobilist. Uit de ademanalyse bleek dat de automobilist onder invloed van alcohol was. In het centrum van Middelburg dacht hij met hoge snelheid een andere automobilist te kunnen gaan inhalen. Hij zag daarbij de vader met zijn zoontje op de fiets over het hoofd. Een zware letselschade.

Wie vergoedt nu eigenlijk de letselschade in dit geval?

Fiets

De rol van de verzekeraar.

Als vast komt te staan dat de automobilist onder invloed van alcohol het ongeval heeft veroorzaakt, zou je kunnen denken dat de verzekeraar de schade niet hoeft te vergoeden. Immers de automobilist nam een groot risico door toch in de auto te gaan rijden. Gelukkig heeft de wetgever daar een stokje voor gestoken. Op grond van de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) moet de verzekeraar van de auto deze letselschade gaan volledig regelen. Dat is in ieder geval een prettige gedachte. Want het is maar de vraag of de automobilist deze immense letselschade wel zou kunnen betalen.

Overigens kan de verzekeraar wel (een deel) van de schadevergoeding terughalen bij de automobilist. Maar daar merken de slachtoffers gelukkig niets van.

Een hogere schadevergoeding?

De vraag rijst ook of de slachtoffers in dit geval een hogere schadevergoeding krijgen. Immers ze zijn aangereden door een dronken automobilist. Het antwoord op deze vraag is nee. De politierechter zal de hoogte van de straf van de automobilist bepalen. In die straf is geen zogenaamde punitive dagame opgenomen. Een punitive damage wil zeggen, dat de automobilist ook een forse boete moet betalen aan de slachtoffers. Dat is dus niet zo. De slachtoffers krijgen dus alleen hun letselschade vergoed door de verzekeraar. En het alcoholmisbruik van de automobilist telt daar niet in mee. Anders is dat in Amerika. Daar kennen ze wel het systeem van punitive damages. Dat is er de reden van dat schadevergoedingen in Amerika vele malen hoger zijn dan in Nederland.

In Nederland geen Amerikaanse bedragen. Dat neemt niet weg dat de regeling van de letselschade complex zal zijn. De specialisten van Voorvaart advocaten staan klaar om te adviseren en bij te staan.

Door mr. J.M.C. van den Enden

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven

In één van mijn vorige blogs heb ik u wat meer uitleg gegeven over het Waarborgfonds Motorverkeer, niet te verwarren met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In deze blog zal ik daar nader op ingaan.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Om een dergelijke tegemoetkoming te krijgen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • U bent slachtoffer;gun-2227646_960_720
  • Er is sprake van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf;
  • Er is sprake van ernstig letsel;
  • Het misdrijf is in Nederland gepleegd;
  • Er mag geen sprake zijn van ‘eigen schuld’;
  • De schade wordt niet anderszins vergoed.

Lees verder

Deelgeschilprocedure bij letselschadezaken

Het overgrote deel van letselschadezaken (95%) wordt geregeld met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij zonder tussenkomst van een rechter. In dat geval worden bij een afwikkeling, middels een vaststellingsovereenkomst, de afspraken tussen partijen vastgelegd.

case-law-677940_960_720Het komt echter ook voor dat deze onderhandelingen spaak lopen vanwege uiteenlopende redenen. Zo kan er bijvoorbeeld discussie ontstaan omtrent de aansprakelijkheid (of een deel daarvan i.v.m. eigen schuld), het verband tussen het ongeval en de schade (causaliteit) of de hoogte van de schade. Als partijen er samen niet uitkomen, zal een onafhankelijke rechter moeten oordelen.

Lees verder

Onbekende of onverzekerde dader bij een verkeersongeval? Toch schadevergoeding!

Uitgangspunt in Nederland is dat eenieder in beginsel zijn eigen schade draagt. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken indien een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van die schade. De automoaccident-1497295_960_720bilist die u geen voorrang verleent en daardoor met u in botsing komt, heeft een verkeersnorm geschonden en is aansprakelijk voor de door u geleden en nog te lijden (letsel)schade. Zijn of haar autoverzekering (WAM-verzekeraar) zal overgaan tot het vergoeden van uw (letsel)schade.

Maar wat nu als de andere automobilist doorrijdt na het ongeval en u heeft geen gegevens? Of dat blijkt dat de auto van de andere partij niet is verzekerd of gestolen? Of dat blijkt dat de aansprakelijke WAM-verzekeraar failliet is? Dan kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer!

Lees verder

Letselschade en predispositie: Hoge Raad 27 november 2015

Een predispositie, wat houdt dat in?

Het woordenboek omschrijft de term “predispositie” als volgt:

predispositie (de (v.)), aanleg, voorbeschiktheid; – (in ’t bijz.) uit het gestel voortkomende bijzondere vatbaarheid voor zekere aandoeningen.”

Wanneer het gaat over aansprakelijkheid bij letselschade spreekt men van sky-651603_1280een predispositie indien een benadeelde een bepaalde kwetsbaarheid of aanleg heeft die hem (in vergelijking met een ander persoon) vatbaar maakt voor het optreden van bepaalde klachten. Het gaat dus om de persoonlijke omstandigheden van de benadeelde; de manier waarop iemand “in elkaar zit”.

Lees verder

Rechtbank Gelderland kent € 200.000 smartengeld toe voor aanslag Velp

Aanslag

Op 11 november 2015 hebben drie mannen  hoge straffen opgelegd gekregen (tot 14 jaar cel met autumn-226450_1280 (1)tbs) door de rechtbank Gelderland voor een aanslag op een huis met arbeiders afkomstig uit Oost-Europa. Deze aanslag vond plaats op 4 september 2014. Een man en een vrouw uit Slowakije lagen op de bewuste avond te slapen toen er een molotov cocktail door het raam gegooid werd. De benadeelden verbrandden hun lichaam voor 78,5% en 55,2%.

Opvallend aan deze uitspraken (klik hier, hier en hier), althans vanuit letselschade-oogpunt, is dat de rechtbank aan de benadeelde naar Nederlandse begrippen zeer hoge bedragen heeft toegekend aan smartengeld (respectievelijk € 200.000 en € 150.000).

Lees verder

Kwalitatieve aansprakelijkheid en medebezit: het verschil tussen een hangmat en een hond

U loopt letsel op door een muur die hond-hangmatomvalt, een brandende auto, bijtende hond of misschien zelfs door het handelen van een kind. U kunt dan de bezitter van de muur, de auto of de hond danwel de ouders van het kind aanspreken voor de geleden schade. De wet biedt daar ook mogelijkheden voor.

Maar wat nu als het uw eigen kind betreft of als u samen met iemand anders eigenaar bent van de zaak die de schade veroorzaakt heeft? Is de andere ouder/medebezitter ook in dat geval aansprakelijk voor uw schade?

Lees verder

Gif in vliegtuigen mogelijk oorzaak van gezondheidsklachten

Bij de luchtverversing in vliegtuigen komen zenuwgassen vrij (TCP’s). Deze gassen kunnen zorgen voor hersenschade bij inzittenden. Vooral mensen die vaak vliegen, zoals piloten en cabinepersoneel lopen een verhoogd risico op ziekten zoals MS en alzheimer. Volgens de telegraaf hebben airplane-698539_1280 (1)onderzoekers van het AMC in Amsterdam dat vastgesteld. Het onderzoek zal binnenkort gepubliceerd worden in het wetenschappelijke tijdschrift Brain Imaging & Behavior. Ook juridisch is het onderzoek interessant: de uitslag kan extra mogelijkheden bieden om werkgevers aansprakelijk te stellen voor gezondheidsklachten die verband lijken te houden met blootstelling aan TCP’s. Lees verder

Schadeposten bij letselschade

Stel u bent betrokken geraakt bij een ongeval. Het staat inmiddels buiten kijf dat een andere partij uw schade moet vergoeden: de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het ongeval wordt door de verandoctor-563428_1280 (1)twoordelijke partij erkend of uiteindelijk door de rechter vastgesteld.

U heeft dus recht op een schadevergoeding. Maar welke schadeposten kunt u eigenlijk claimen?

Lees verder

Onderzoeksrapport deelgeschil bij letselschade

Moeizame afhandeling letselschade

De afhandeling van letselschade kan in de praktijk moeizaam verlopen en lang duren. Een eerste oorzaak hiervan is dat de definitieve omvang van de schade pas vastgesteld kan worden, indien sprake is van een medische eindtoestand bij de benadeelde. Een tweede belangrijke reden is dat betrokken partijen het vaak niet eens kunnen worden over de omvang van de schade, de aansprakelijkheid of de precieze toedracht van een ongeval. Het gevolg: eindeloze procedures bij de rechter. Het vooruitzicht van een jarenlange procedure is voor de benadeelde van een ongeval erg belastend. Bovendien kan het gebrek aan uitzicht op het afsluiten van de zaak herstel in de weg staan.

Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Om eindeloze procedures zo veel mogelijk tegen te gaan, werd in 2010 de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade ingevoerd. Men constateerde dat partijen in de praktijk vaak verdeeld zijn over een aantal (rechts)vragen. Deze verdeeldheid staat een akkoord tussen partijen in de onderhandelingsfase (dus buiten de rechter om) in de weg.

De Wet deelgeschilprocedure maakt het mogelijk om dergelijk deelgeschil aan de rechter voor te leggen. Het idee achter de wet was dat partijen na een oordeel van de rechter de onderhandelingen over afhandeling van de schade onderling voortzetten. De grote vraag is natuurlijk of de wet in de praktijk ook daadwerkelijk tot snellere afhandeling van letselschade heeft geleid.

Lees verder