Tagarchief: deelgeschil

Deelgeschilprocedure bij letselschadezaken

Het overgrote deel van letselschadezaken (95%) wordt geregeld met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij zonder tussenkomst van een rechter. In dat geval worden bij een afwikkeling, middels een vaststellingsovereenkomst, de afspraken tussen partijen vastgelegd.

case-law-677940_960_720Het komt echter ook voor dat deze onderhandelingen spaak lopen vanwege uiteenlopende redenen. Zo kan er bijvoorbeeld discussie ontstaan omtrent de aansprakelijkheid (of een deel daarvan i.v.m. eigen schuld), het verband tussen het ongeval en de schade (causaliteit) of de hoogte van de schade. Als partijen er samen niet uitkomen, zal een onafhankelijke rechter moeten oordelen.

Lees verder

Onderzoeksrapport deelgeschil bij letselschade

Moeizame afhandeling letselschade

De afhandeling van letselschade kan in de praktijk moeizaam verlopen en lang duren. Een eerste oorzaak hiervan is dat de definitieve omvang van de schade pas vastgesteld kan worden, indien sprake is van een medische eindtoestand bij de benadeelde. Een tweede belangrijke reden is dat betrokken partijen het vaak niet eens kunnen worden over de omvang van de schade, de aansprakelijkheid of de precieze toedracht van een ongeval. Het gevolg: eindeloze procedures bij de rechter. Het vooruitzicht van een jarenlange procedure is voor de benadeelde van een ongeval erg belastend. Bovendien kan het gebrek aan uitzicht op het afsluiten van de zaak herstel in de weg staan.

Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Om eindeloze procedures zo veel mogelijk tegen te gaan, werd in 2010 de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade ingevoerd. Men constateerde dat partijen in de praktijk vaak verdeeld zijn over een aantal (rechts)vragen. Deze verdeeldheid staat een akkoord tussen partijen in de onderhandelingsfase (dus buiten de rechter om) in de weg.

De Wet deelgeschilprocedure maakt het mogelijk om dergelijk deelgeschil aan de rechter voor te leggen. Het idee achter de wet was dat partijen na een oordeel van de rechter de onderhandelingen over afhandeling van de schade onderling voortzetten. De grote vraag is natuurlijk of de wet in de praktijk ook daadwerkelijk tot snellere afhandeling van letselschade heeft geleid.

Lees verder