Tagarchief: advocaat breda letselschade

Audit Keurmerk Letselschade

Deze maand werd LenaertsVoorvaart Advocaten vereerd met een bezoek van een afgevaardigde van de stichting Keurmerk thumb-422147_1280Letselschade. Dit in het kader van een audit. Het kantoor, de werknemers en de gehele gang van zaken aan het Van Coothplein werden gedurende een groot deel van de dag van onder tot boven doorgelicht. En met resultaat: ook de komende periode prijkt het keurmerk op kantoorwebsite en briefpapier.

Lees verder

Schadeposten bij letselschade

Stel u bent betrokken geraakt bij een ongeval. Het staat inmiddels buiten kijf dat een andere partij uw schade moet vergoeden: de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het ongeval wordt door de verandoctor-563428_1280 (1)twoordelijke partij erkend of uiteindelijk door de rechter vastgesteld.

U heeft dus recht op een schadevergoeding. Maar welke schadeposten kunt u eigenlijk claimen?

Lees verder

Aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van whiplash

schade als gevolg van een whiplash is de meest voorkomende schadesoort  bij verkeersongevallen (cijfers 2012). Helaas is juist het vergoed krijgen van dit soort schade vergeleken met andere schadesoorten vaak relatief ingewikkeld. Vooral bij het vaststellen van een causaal verband tussen het ongeval en de fysieke klachten kunnen zich complicaties voordoen.

Medische en Juridische benadering

Eén van de wettelijk vereisten voor het toegewezen krijgen van schadevergoeding bij hammer-719066_1280(verkeers)ongevallen is dat sprake moet zijn van een causaal verband tussen het ongeval en de schade. Dit wil zeggen dat de schade redelijkerwijs als gevolg gezien moet kunnen worden van het verkeersongeval (juridisch: daaraan als gevolg kan worden “toegerekend”, art. 6:98 BW).

In geval van bijvoorbeeld een gebroken been door een verkeersongeval zal dit verband vrij snel vast te stellen zijn. Bij een whiplash ligt dit in veel gevallen helaas anders. Dit komt door de aard van de schade en doordat er een verschil zit tussen de medische en de juridische benadering van de causaliteit.

Lees verder