Categorie archief: Letselschade

gymles … (2)

Een “onschuldig” tikspel kan uitlopen op een drama.

In een gymles werd een tikspel met de naam Pionnenroof gespeeld.

Twee teams stonden tegenover elkaar opgesteld aan de korte zijden van de gymzaal. Het verdedigende team stond achter de gele achterlijn die op 1 à 2 meter voor de muur van de gymzaal ligt. Op de witte lijn een paar meter daarvoor stonden zes pionnen. De aanvallende partij stond aan de overzijde en mocht op het fluitsignaal van de gymleraar de pionnen benaderen en moest proberen een pion te veroveren. De spelers van de verdedigende partij moesten, als zij het veld betraden, een leerling van de andere partij tikken. Werd een leerling van het aanvallende team getikt, dan was hij af. Zodra één of meer verdedigende spelers het veld instormden, moesten de aanvallers direct terugrennen naar de achterlijn aan hun zijde. Daarachter was een zone waar zij ”veilig” waren en niet meer getikt mochten worden. Iedereen die afgetikt werd, moest aan de zijkant van de zaal op de bank plaatsnemen. Het spel zou doorgaan tot alle pionnen geroofd zouden zijn of alle aanvallers afgetikt zouden zijn.

Lees verder

Gymles … (1)

Wellicht een herkenbare situatie. Het kind was bijna acht jaar oud. Samen met medeleerlingen nam deze leerling deel aan een gymles, die door een daartoe bevoegde docent werd gegeven.

In de gymzaal was een opstelling gemaakt van twee trapeziums met daartussen een bank die aan beide trapeziums hing. Onder de bank lag een dikke mat. Aan beide kanten van de dikke mat lagen vier dunne matjes. Rond de trapeziums lagen geen matjes.

De bedoeling van de opstelling was dat twee leerlingen elk op een eigen trapezium (ook wel trapezoïde genoemd) omhoog zouden klimmen, op de bank naar elkaar toe zouden lopen en dan zouden proberen elkaar van de bank af te duwen. Een soort kussengevecht. Maar dan zonder kussens.

Toen de bewuste leerling aan de beurt was om op een trapezium te klimmen, viel hij van het trapezium achterover op de grond. Gevolg: een hersenschudding.

Lees verder

“Schelden doet geen pijn, van slaan blijf je af”

Aan deze uitspraak moest ik denken toen ik het vonnis in de hierna beschreven zaak onder ogen kreeg. Hoewel ik aan deze uitspraak moest denken, betekent dat niet dat ik achter die uitspraak sta. Wat kan ook schelden een pijn doen, zeker als je het systematisch meemaakt.

In de zaak waar we het nu over hebben, was er in eerste instantie sprake van schelden; daarna volgden de klappen.

Twee klasgenoten hadden ruzie met elkaar gekregen. De wiskundedocent had de jongens nog op hun gedrag aangesproken en ze tot kalmte gemaand. Het mocht echter niet veel baten. Kort daarna stond de oudste van de twee op – hij was 15 en de andere jongen 13 – en liep hij naar de andere jongen toe. Laatstbedoelde zou de eerste hebben willen wegduwen en bij de hals hebben gegrepen. Toen volgden de klappen; de oudste jongen sloeg de ander een gebroken neus, een snijwond in een lip en een aantal kneuzingen.

Daarna volgden er twee rechtszaken: een strafzaak en de zaak waar we nu naar kijken.

Lees verder

Even naar de broodjeszaak

Misschien doet u het ook weleens: even een broodje halen bij een broodjeszaak. Niets mis mee natuurlijk, maar in de hieronder besproken zaak had dit een vervelend ongeval tot gevolg.

Wat was er aan de hand? Een vrouw was naar een broodjeszaak gegaan. Toen zij de broodjeszaak verliet, viel zij. Dit doordat zij niet in de gaten had dat er sprake was van een verhoging om de overgang van de lager gelegen stoep naar de broodjeszaak te overbruggen. De verhoging maakte deelde uit van de openbare weg en de weguitrusting ter plaatse. Zij stelde de gemeente – in de hoedanigheid van wegbeheerder – aansprakelijk voor de door haar geleden letselschade. De verzekeraar van de gemeente wees de aansprakelijkheid van de hand, waarna een gang naar de rechter volgde.

De verhoging was aan de bovenkant voorzien van een inkeping om bezoekers van de broodjeszaak te waarschuwen voor het hoogteverschil. Toen de vrouw de broodjeszaak – die zij daarvoor nog nooit had bezocht, zodat zij mogelijk niet bekend was met de situatie aldaar – verliet, was het regenachtig weer en schemerig. Hierdoor was de inkeping niet goed te zien. Bij droog weer had de inkeping een donkerdere kleur dan de traptreden en het lager gelegen trottoir, maar bij nat weer verminderde dit effect.

Lees verder

Ongeval op een camping: pees doorgesneden

Misschien moet u nog een aantal maanden wachten op uw vakantie. Maar als u dan op vakantie gaat, wat voor vakantie wordt het dan? Een groot aantal mensen kiest voor een vakantie op een camping. Zo ook in de zaak die we deze keer aan de orde stellen.

Wat is er gebeurd? Wel, een campinggast was op een voetbalveld op het campingterrein aan het voetballen. Op een gegeven moment belandde de bal achter het doel in de sloot, die zich ook op het campingterrein bevond. Niet getreurd: even de bal uit de sloot halen. Dat bleek echter toch wat meer problemen op te leveren dan verwacht …

Toen de betreffende campinggast de bal uit de sloot wilde halen en daarbij met blote voeten in de sloot was gestapt, stapte hij op een scherp voorwerp, naar later bleek de bodem van een fles. Hierdoor werd een teenpees doorgesneden.

 

Lees verder

Een hekje op de stoep

Het zal je maar gebeuren: Loop je in het donker over een stoep, staat daar opeens een hekje. Je valt en breekt je enkel. Dat gebeurde op een zaterdagavond in Zoetermeer.

Een vrouw loopt met enkele familieleden door het centrum van Zoetermeer. Door een hekje op de stoep komt ze ten val. Gevolg: een enkelbreuk; een gecompliceerde breuk nog wel.

De vrouw is van mening dat de gemeente als bezitter van het hekje aansprakelijk is en haar schade moet vergoeden. De gemeente en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente zijn het daar niet mee eens, waarop de vrouw een procedure begint.

Nu is het bij dit soort zaken lastig dat de beoordeling of iemand of een instantie aansprakelijk is erg afhangt van de omstandigheden van het specifieke geval. Dat blijkt ook weer in deze zaak.

Lees verder

Aangereden door een dronken bestuurder

Een heftig bericht vrijdagavond 13 oktober jl. in het nieuws: “Dronken automobilist rijdt vader en zoontje (6) aan”. Een vader en zijn zoontje zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding in Middelburg. De vader reed met zijn zoontje op de fiets toen zij werden geschept door een automobilist. Uit de ademanalyse bleek dat de automobilist onder invloed van alcohol was. In het centrum van Middelburg dacht hij met hoge snelheid een andere automobilist te kunnen gaan inhalen. Hij zag daarbij de vader met zijn zoontje op de fiets over het hoofd. Een zware letselschade.

Wie vergoedt nu eigenlijk de letselschade in dit geval?

Fiets

De rol van de verzekeraar.

Als vast komt te staan dat de automobilist onder invloed van alcohol het ongeval heeft veroorzaakt, zou je kunnen denken dat de verzekeraar de schade niet hoeft te vergoeden. Immers de automobilist nam een groot risico door toch in de auto te gaan rijden. Gelukkig heeft de wetgever daar een stokje voor gestoken. Op grond van de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) moet de verzekeraar van de auto deze letselschade gaan volledig regelen. Dat is in ieder geval een prettige gedachte. Want het is maar de vraag of de automobilist deze immense letselschade wel zou kunnen betalen.

Overigens kan de verzekeraar wel (een deel) van de schadevergoeding terughalen bij de automobilist. Maar daar merken de slachtoffers gelukkig niets van.

Een hogere schadevergoeding?

De vraag rijst ook of de slachtoffers in dit geval een hogere schadevergoeding krijgen. Immers ze zijn aangereden door een dronken automobilist. Het antwoord op deze vraag is nee. De politierechter zal de hoogte van de straf van de automobilist bepalen. In die straf is geen zogenaamde punitive dagame opgenomen. Een punitive damage wil zeggen, dat de automobilist ook een forse boete moet betalen aan de slachtoffers. Dat is dus niet zo. De slachtoffers krijgen dus alleen hun letselschade vergoed door de verzekeraar. En het alcoholmisbruik van de automobilist telt daar niet in mee. Anders is dat in Amerika. Daar kennen ze wel het systeem van punitive damages. Dat is er de reden van dat schadevergoedingen in Amerika vele malen hoger zijn dan in Nederland.

In Nederland geen Amerikaanse bedragen. Dat neemt niet weg dat de regeling van de letselschade complex zal zijn. De specialisten van Voorvaart advocaten staan klaar om te adviseren en bij te staan.

Door mr. J.M.C. van den Enden