Categorie archief: aansprakelijkheidsrecht

Onbekende of onverzekerde dader bij een verkeersongeval? Toch schadevergoeding!

Uitgangspunt in Nederland is dat eenieder in beginsel zijn eigen schade draagt. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken indien een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van die schade. De automoaccident-1497295_960_720bilist die u geen voorrang verleent en daardoor met u in botsing komt, heeft een verkeersnorm geschonden en is aansprakelijk voor de door u geleden en nog te lijden (letsel)schade. Zijn of haar autoverzekering (WAM-verzekeraar) zal overgaan tot het vergoeden van uw (letsel)schade.

Maar wat nu als de andere automobilist doorrijdt na het ongeval en u heeft geen gegevens? Of dat blijkt dat de auto van de andere partij niet is verzekerd of gestolen? Of dat blijkt dat de aansprakelijke WAM-verzekeraar failliet is? Dan kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer!

Lees verder

Rechtspraak: aansprakelijkheid wegbeheerder

Aanleiding van het geschil

Recentelijk werd een interessante uitspraak gepubliceerd van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de gemeente Nijmegen als wegbeheerder.

Een voetgangster (X) was gestruikeld over stroomkabels op de weg, waarbij zij letsel lighthouse-689566_1280opliep. Deze stroomkabels (eigendom van marktkraamhouders) liepen van een vaste elektriciteitskast (eigendom van de gemeente) aan de ene zijde van de weg naar verschillende marktkramen aan de andere zijde.

X stapt naar de rechter en stelt dat de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor haar schade op grond van artikel 6:174 BW (gebrekkige opstal) dan wel artikel 6:162 Bw (onrechtmatige daad).

Lees verder

Hoge Raad: een hond ≠ hangmat (#2)

In juni 2015 verscheen op deze blog een artikel naar aanleiding van een uitspraak van de hond-hangmatrechtbank Den Haag over risico-aansprakelijkheid en medebezit . De centrale vraag was toen of een bezitter van een dier een medebezitter met succes aansprakelijk kan stellen indien het dier hem schade toebrengt. De rechtbank Den Haag oordeelde van niet. In het artikel stelde ik mijzelf de vraag of dit oordeel van de rechtbank den Haag wel juist was. Er waren verschillende aanknopingspunten te vinden in de wet(sgeschiedenis) die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Op 29 januari jl. heeft de Hoge Raad een definitief antwoord gegeven.

Lees verder

Letselschade en predispositie: Hoge Raad 27 november 2015

Een predispositie, wat houdt dat in?

Het woordenboek omschrijft de term “predispositie” als volgt:

predispositie (de (v.)), aanleg, voorbeschiktheid; – (in ’t bijz.) uit het gestel voortkomende bijzondere vatbaarheid voor zekere aandoeningen.”

Wanneer het gaat over aansprakelijkheid bij letselschade spreekt men van sky-651603_1280een predispositie indien een benadeelde een bepaalde kwetsbaarheid of aanleg heeft die hem (in vergelijking met een ander persoon) vatbaar maakt voor het optreden van bepaalde klachten. Het gaat dus om de persoonlijke omstandigheden van de benadeelde; de manier waarop iemand “in elkaar zit”.

Lees verder

Vuurwerk en letselschade

Ondanks het feit dat steeds meer organisaties pleiten voor een vuurwerkverbod, gebeurt het rondom iedere jaarwisseling helaas weer: fireworks-180553_1280mensen lopen letselschade op bij het afsteken van vuurwerk. Afgelopen jaar belandden maar liefst 574 vuurwerkslachtoffers bij de spoedeisende hulp met letsel door vuurwerk.

Letsel door vuurwerk kan zeer ernstig zijn, waardoor de hoogte van de schade flink kan oplopen. Is een ander aansprakelijk voor uw schade, dan kunt u aanspraak maken op vergoeding van zowel uw materiële schade (zorgkosten, misgelopen inkomen et cetera) als immateriële schade (smartengeld). Zie voor meer informatie het artikel “schadeposten bij letselschade“).

Indien u letselschade heeft opgelopen ten gevolge van vuurwerk, is de vraag dus of een ander aansprakelijk is voor uw schade.

Lees verder

Rechtbank Gelderland kent € 200.000 smartengeld toe voor aanslag Velp

Aanslag

Op 11 november 2015 hebben drie mannen  hoge straffen opgelegd gekregen (tot 14 jaar cel met autumn-226450_1280 (1)tbs) door de rechtbank Gelderland voor een aanslag op een huis met arbeiders afkomstig uit Oost-Europa. Deze aanslag vond plaats op 4 september 2014. Een man en een vrouw uit Slowakije lagen op de bewuste avond te slapen toen er een molotov cocktail door het raam gegooid werd. De benadeelden verbrandden hun lichaam voor 78,5% en 55,2%.

Opvallend aan deze uitspraken (klik hier, hier en hier), althans vanuit letselschade-oogpunt, is dat de rechtbank aan de benadeelde naar Nederlandse begrippen zeer hoge bedragen heeft toegekend aan smartengeld (respectievelijk € 200.000 en € 150.000).

Lees verder

Medewerkers Nedtrain blootgesteld aan chroom-6

rails-845958_1280Na eerdere ophef rondom het gebruik van chroom-6 in verf bij defensie, werd afgelopen week via verschillende mediakanalen naar buiten gebracht dat ook de verf die in het verleden gebruikt werd op treinen chroom-6 bevat. De NOS bericht dat volgens de vakbond FNV Spoor naar alle waarschijnlijkheid rond de 1000 medewerkers zijn blootgesteld aan de giftige verf, die in de jaren ’90 op treinen werd gebruikt. Op dit moment zouden honderden medewerkers nog steeds met de verf in aanraking komen.

Lees verder