Morbide obesitas in de werksfeer (door: mr. F.G.G. Franssen)

Inleiding

Recent hebben kantonrechters in Zwolle en Tilburg zich gebogen over twee ontbindingsverzoeken waarbij er sprake was van een werknemer die leed aan de chronische aandoening morbide obesitas (zeer ernstig overgewicht). Ongeveer 1,5% (bron: CBS 2007) van de Nederlanders leidt aan deze ernstige vorm van overgewicht. Uitgaande van een beroepsbevolking van 7.715.000 personen zijn dit ongeveer 115.725 werknemers.

Mocht u zich afvragen wanneer u lijdt aan morbide obesitas: vanaf een BMI (gewicht in kilogrammen gedeeld door de lichaamslengte in het kwadraat) van 40 of hoger is er sprake van morbide obesitas.

De wettelijke regeling

In beide uitspraken was de kantonrechter van oordeel dat morbide obesitas een chronische aandoening is. De kantonrechter in Breda verwees naar een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling (2010-131) die oordeelde dat op grond van de medisch heersende opvattingen morbide obesitas moet worden beschouwd als een chronische ziekte.

In de praktijk betekent dit dat gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid het opzegverbod bij ziekte geldt. Vanwege de reflexwerking van het opzegverbod zal de kantonrechter bij een ontbindingsverzoek terughoudendheid dienen te betrachten.

Daarnaast kan de werknemer ook een beroep doen op artikel 4 onder b Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Dit artikel regelt dat het verboden is om een onderscheid te maken bij het aangaan of beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan op dit artikel ook nog een beroep doen op het moment dat hij/zij meer dan 104 weken arbeidsongeschikt is. Het opzegverbod is niet absoluut. Partijen zijn op grond van de Wet (artikel 6:785 BW) te allen tijde bevoegd om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. Ook in dit verband zal de kantonrechter terughoudendheid dienen te betrachten als het opzegverbod van toepassing is en pas tot ontbinding overgaan als er sprake is van bijkomende omstandigheden, zoals het geval dat voorzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer in het belang is van de werknemer of dat een situatie ontstaat die niet langer werkbaar is voor de werkgever (bijvoorbeeld organisatorische- en/of roostertechnische problemen).

Kantonrechter Zwolle

De kantonrechter in Zwolle overwoog dat de desbetreffende werknemer arbeidsongeschikt is en wees het ontbindingsverzoek af, omdat de werkgever onvoldoende, althans te laat, had gewezen op zijn verantwoordelijkheid om iets aan het overgewicht te doen en dat als hij hierin niet zou slagen er arbeidsrechtelijke consequenties hieraan zouden worden verbonden (lees: ontslag).

Kantonrechter Tilburg

De kantonrechter in Tilburg wees het verzoek toe omdat er in deze zaak sprake was bijkomende omstandigheden. De werkgever voerde in deze zaak met succes aan dat er sprake was van organisatorische- en roostertechnische problemen.

Link naar de uitspraak

Conclusie

Voor een ontbinding is allereerst vereist dat de werkgever de werknemer wijst op zijn gewichtsprobleem en hem voldoende in de gelegenheid stelt om af te vallen. Daarnaast moet de werkgever hem ruim van te voren wijzen op de arbeidsrechtelijke consequenties voor het geval hij hierin onverhoopt niet mocht slagen.

Voorts is van belang dat de werkgever bijkomende en zwaarwegende omstandigheden, zoals roostertechnische- en organisatorische problemen, in het ontbindingsverzoek vermeldt.

Wilt u als werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer met overgewicht beëindigen of dreigt u als werknemer vanwege overgewicht uw baan te verliezen, laat u dan in ieder geval nader adviseren door een arbeidsrecht specialist.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s