De loonsanctie (door: mr. E. Harkink)

Het komt regelmatig voor dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid van de werknemer, aan de werkgever een loonsanctie (lees: verplichte doorbetaling salaris) wordt opgelegd door het UWV. De loonsanctie kan door het UWV worden opgelegd aan een werkgever indien de werkgever te weinig re-integratie-inspanningen heeft verricht en dit tot een onbevredigend resultaat heeft geleid. De werkgever betaalt daarom soms gedurende drie jaar na ziekte het salaris door. De financiële gevolgen van een loonsanctie voor de werkgever zijn groot. Bovendien is het voor een werkgever moeilijk om gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid zelfstandig te beoordelen of de re-integratie-inspanningen redelijk zijn. Hij laat dit oordeel over aan de bedrijfsarts en gaat uit van (de juistheid van) het advies van de bedrijfsarts. Uit de rechtspraak blijkt dat de werkgever hier niet blind op mag varen.

De werkgever is verantwoordelijk voor het bijhouden van een re-integratiedossier en moet in overleg met de werknemer een plan van aanpak opstellen, deze van tijd tot tijd evalueren en zo nodig bijstellen. Daarbij is de werkgever dus al enigszins afhankelijk van de werknemer. De werknemer moet daarom op zijn beurt meewerken aan het opstellen en evalueren van een plan van aanpak en aan het eventueel bijstellen daarvan. Ook moet een werknemer meewerken aan maatregelen waardoor hij passend werk kan verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omscholing of het volgen van een opleiding of cursus. Houdt een werknemer zich niet aan deze verplichtingen, dan is de werkgever gerechtigd om de loonbetaling te stoppen nadat een eerste waarschuwing is afgegeven.

 Overigens is het ook zo dat de werkgever verantwoordelijk kan worden gehouden voor de re-integratie-inspanningen door werknemer of het ontbreken daarvan. Het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV biedt uitkomst. Het verstrekt een oordeel over het al dan niet voldoende zijn van de re-integratie-inspanningen, en biedt een goede indicatie voor de uiteindelijke beoordeling door het UWV. Aan de hand van dit oordeel is het mogelijk om de re-integratie-inspanningen bij te stellen om zodoende alsnog een eventuele loonsanctie te vermijden. Bovendien heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld (CRvB, 20 juli 2011, LJN: BR2382) dat als uit het deskundigenoordeel volgt dat de re-integratie-inspanningen voldoende zijn, het UWV daar later niet op kan terugkomen.

Klik hier voor de volledige tekst van het artikel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s