Interlegal/German Desk LenaertsVoorvaart Advocaten

Interlegal

aircraft-464296_1280Heeft u te maken met een juridische kwestie met een grensoverschrijdend karakter (zakelijk of privé)? Dan bent u bij LenaertsVoorvaart Advocaten aan het juiste adres. Wij zijn aangesloten bij interlegal, één van de oudste internationale juridische netwerken die er bestaan. Interlegal heeft leden (advocatenkantoren) in meer dan 30 landen over de hele wereld die goede onderlinge contacten onderhouden.

Wanneer de situatie erom vraagt kunnen wij bij kwesties waarbij buitenlands recht betrokken is razendsnel juridisch advies inwinnen bij één van de aangesloten kantoren in het buitenland. Indien nodig verwijzen wij u door. Met enige regelmaat krijgen wij zaken uit bijvoorbeeld België en Duitsland doorverwezen.

Lees verder

Rechtspraak: aansprakelijkheid wegbeheerder

Aanleiding van het geschil

Recentelijk werd een interessante uitspraak gepubliceerd van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de gemeente Nijmegen als wegbeheerder.

Een voetgangster (X) was gestruikeld over stroomkabels op de weg, waarbij zij letsel lighthouse-689566_1280opliep. Deze stroomkabels (eigendom van marktkraamhouders) liepen van een vaste elektriciteitskast (eigendom van de gemeente) aan de ene zijde van de weg naar verschillende marktkramen aan de andere zijde.

X stapt naar de rechter en stelt dat de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor haar schade op grond van artikel 6:174 BW (gebrekkige opstal) dan wel artikel 6:162 Bw (onrechtmatige daad).

Lees verder

Echtscheiding, gezamenlijk gezag en schoolkeuze: zo zit het juridisch

Echtscheiding, gezamenlijk gezag en schoolkeuze: zo zit het juridisch

family-591579_1280Een tijd geleden bent u gescheiden. Er is sprake van gezamenlijk gezag. Binnenkort moeten uw kinderen (weer) naar school, echter u twist met uw ex-partner over de vraag bij welke school uw kind(eren) dienen te worden ingeschreven.

Bovenstaand probleem komt in de praktijk veelvuldig voor en kan voor veel stress en hoog oplopende emoties zorgen. Maar hoe zit het in deze gevallen juridisch? Wat kunt u doen als indien u in onderling overleg niet tot een oplossing kunt komen, of indien uw ex-partner een beslissing heeft gemaakt zonder u daarbij te betrekken?

 

Lees verder

Over verjaring en stuiting van vorderingen

De juridische term ‘verjaring’ zal bij velen een belletje doen rinkelen; wie te lang wacht met bijvoorbeeld het innen van een schuld of het vorderen van schadevergoeding loopt de
kans dat de vordering op een gegeven moment verjaart. Maar wat is nu precies ‘te lang’, wat voor juridische gevolgen heeft verjaring en is er wat tegen te doen? Het antwoord op dit soort vragen vindt u dit artikel.

Verjaring: wat houdt het in?

life-belt-498453_1280Als u ten aanzien van een vordering te lang geen actie onderneemt, verjaart deze na verloop van tijd. Juridisch betekent verjaring van een vordering dat u deze niet meer bij de rechter kunt afdwingen. Na verjaring resteert slechts een zogenaamde ‘natuurlijke verbintenis’, die niet afdwingbaar is bij de rechter. Het resteren van deze natuurlijke verbintenis heeft wél tot gevolg dat indien de schuldenaar ondanks de verjaring toch betaalt, deze het betaalde bedrag later niet alsnog terug kan eisen (op grond van ‘onverschuldigde betaling’, artikel 6:203 Burgerlijk Wetboek).

Lees verder

Partneralimentatie en de nieuwe partner: zo zit het juridisch

Einde alimentatieplicht (partneralimentatie)

hand-83079_1280De rechter kan gelijktijdig met het uitspreken van een echtscheiding (of bij latere uitspraak) op verzoek van één van de echtgenoten en ten laste van de ander een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Deze bijdrage wordt ook wel partneralimentatie genoemd. De rechter zal slechts een bijdrage vaststellen, indien de echtgenoot die tot vaststelling van een bijdrage verzoekt niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien en daar in redelijkheid ook niet toe in staat is.

De duur van de alimentatieplicht is niet onbeperkt. De alimentatieplicht eindigt onder andere bij het overlijden van één van de ex-partners en bij het verstrijken van de onderling overeengekomen dan wel de wettelijke termijn. De alimentatieplicht eindigt voorts bij hertrouwen, aangaan van een geregistreerd partnerschap dan wel indien de alimentatiegerechtigde gaat samenleven als ware zij gehuwd/als ware zij een geregistreerd partnerschap aangegaan.

“samenleven als ware zij gehuwd”

In de praktijk ontstaat met name discussie indien de echtgenoot die partneralimentatie ontvangt een nieuwe partner krijgt. De wet bepaalt op dit punt slechts dat de alimentatieplicht eindigt indien de alimentatiegerechtigde “is gaan samenleven als ware zij gehuwd” (artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek). Maar wanneer is daarvan sprake?

Lees verder

Algemene voorwaarden (2): battle of forms

life-belt-498453_1280Eerder werd op deze website geschreven over de vraag wanneer u gebonden bent aan algemene voorwaarden waarop de gebruiker ervan zich beroept. Een specifieker probleem dient zich aan wanneer er twee partijen zijn die beide hun algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing willen verklaren. Met name bij overeenkomsten tussen zakelijke partijen zal dit niet zelden voorkomen.

Lees verder

Kinderen echtscheiding en vakantie: zomervakantie in aantocht

In een eerder artikel op deze blog (“Echtscheiding, kinderen en vakantie: zo zit het family-591579_1280juridisch”), werd al eerder aandacht besteed aan de juridische aspecten van echtscheiding, kinderen en vakantie. Inmiddels zijn de feestdagen weer lang en breed achter de rug en begint menigeen zelfs stiekem al aan (het plannen van) zijn of haar zomervakantie te denken. De hoogste tijd dus om het geheugen even op te frissen.

Lees verder